Máy chia màng tự động cao tốc  

Cán màng nhiệt có keo: Dùng màng BOPP có keo nhiệt. Máy cán màng nung chảy lớp keo và cùng lúc ép dính màng lên mặt tờ in. Ưu điểm: sạch sẽ, không ô nhiễm, cán vật liệu nhựa dễ, thời gian chuẩn bị ngắn, sản phẩm khô ngay. Khuyết điểm: nhà cung cấp màng ít, giá thành cao, tốc độ chậm, giá máy cao Cán màng nhiệt không keo: Công nghệ xuất hiện 2007. Dùng màng BOPP đã pha keo trong thành phần khi sản xuất. Cán dính trực tiếp lên mặt tờ in mà không cần thêm loại keo nào. Ưu điểm: như cán màng nhiệt có keo và có giá thành cạnh tranh. Khuyết điểm: nhà cung cấp màng ít, tốn điện nhất, giá máy rất cao.